Zwroty, wymiana i reklamacje

ZWROT

 1. Zwrotu oraz wymiany można dokonać w ciągu 14 dni kalendarzowych od odebrania zamówienia.
 2. Jeśli klient chce zwrócić produkt musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego na przykład pocztą. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość i przesłać drogą elektroniczną na adres: sprzedaz@kideo.com.pl  .Wzór formularza dostępny jest poniżej pod nazwą: „zał. 1_kideo_formularz_zwrotu”. Skorzystanie z powyższego formularza nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: sprzedaz@kideo.com.pl  jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu.
 3. W ciągu 48 godzin, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dalszych kroków
 4. W przypadku zwrotu klient ponosi koszt wysyłki zwracanego produktu. Produkt można zwrócić wysyłając go z powrotem do nadawcy na własny koszt.
 5. W momencie, gdy sprzedawca otrzyma zwrócony produkt nastąpi zwrot pieniędzy.
 6. Zwrot pieniędzy za produkt nastąpi na podany przez klienta rachunek bankowy.

 

WYMIANA

 1. Wymiany można dokonać tylko w ramach wariantu tego samego produktu na inny rozmiar i kolor w tej samej cenie. W takim przypadku prosimy o kontakt poprzez wypełnienie Formularza kontaktu lub wiadomość mailową na adres: sprzedaz@kideo.com.pl
 2. W ciągu 48 godzin, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dalszych kroków.
 3. Produkt można wymienić wysyłając go z powrotem do nas własny koszt oraz pokrywając ponowną wysyłkę towaru do klienta.
 4. W przypadku wymiany produktu na inny produkt w innej cenie, zostanie uruchomiona procedura zwrotu i konieczne będzie zrobienie nowego zamówienia.

 

Zwracane i wymieniane produkty nie mogą nosić śladów używania i powinny mieć wszystkie załączone metki i etykiety, do produktu należy dołączyć dokument umożliwiający zweryfikowanie dokonania zakupu – dowód zakupu. 

 

REKLAMACJA

 1. Zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaz@kideo.com.pl 
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Sprzedawcę. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
 3. Prosimy o załączenie do reklamacji oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym Klient proszony jest również o wypełnienie formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej pod nazwą: „zał. 2_kideo_formularz_reklamacji” lub podanie danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a w szczególności przyczyny zgłoszenia, roszczenia oraz danych kontaktowych.